در روزهای عادی ارسال سفارش ها، از شنبه تا چهارشنبه و روزها ی پنجشنبه تا ساعت ۱۳ صورت می گیرد که این ارسال ها با روش های مختلفی مانند : پست و پیک انجام م ی گیرد. همچنین لازم به ذکر است در شرایط ویژه مانند اعیاد یا روزها ی شلوغ و پر ازدحام مانند اسفند ماه، بر حسب روش و محل ارسال، زمان ارسال متفاوت خواهد بود و امکان دارد که طبق روال همیشه ارسال صورت نگیرد.


در روزهای تعطیل رسمی نیز، سایت رپسون پاسخگو ی، خدمات و سرویس دهی است و امکان ثبت سفارش وجود دارد.
سفارشاتی که در تهران ثبت شوند ، در همان روز با هزینه ارسال جداگانه به دست مشتر ی خواهد رسی د و در غیر این صورت در اولین روز کاری پس از ثبت سفارش، در ساعات اعالم شده تحویل پست می گردد.


هزینه ی ارسال سفارش:
شما می توانی د در زمان خری د، نوع ارسال را بر اساس روش ها ی پست یا پ یک را انتخاب کنید تا در اولین فرصت، سفارش برای شما ارسال شود. پیش از ثبت سفارش، میتوانید با مجموعه رپسون تماس بگیرید و هر گونه راهنمایی مربوط به انتخ اب سفارش و ثبت سفارش خود را دریافت کنید.
ما صمیمانه و با صبوری کامل پاسخگوی شما هستیم.