حساب کاربری

شما م یتوانید مشخصات کارب ری خود را ویرایش کنید. برای این کار با ید با وارد کردن پست الکترون یکی و کلمه عبور، وارد حساب کارب ری خود
بشوید، سپس با کلیک روی گزینه “پروفایل من” به صفحهای منتقل م یشوید که امکان “ویرا یش اطلاعات” وجود دارد .
اگر به ایمیل خود دسترسی ندارید متاسفانه به دلایل حفظ امنیت کاربری ، هیچ راهی برای تغییر ایمیل خود به عنوان نام کارب ری نخواهید
داشت و فقط میتوان ید مجدداً با ایمیل جدید خود ثبت نام کنید. همچنی ن می توانید با مشاوران واحد IT رپسون تماس حاصل فرمایید تا
همکاران ما، تعویض رمز را بر ای شما انجام دهند

لطفاً ایمیلهای اسپم (spam) خود را چک کنید. به ویژه ایمیلهای ارسال شده به حسا بهای کاربری gmail گاهی spam م یشوند. توجه
داشته باش ید که link تغییر رمز بر ا ی شما ارسال م یشود نه خود رمز .
. ۳ آیا میتوانم به اطلاعات خریدهای قبلی خود دسترسی داشته باشم ؟
بر ای دسترسی به اطلاعات خر یده ای قبلی، باید با حساب کارب ری خود وارد شوید، سپس روی گزینه “سفارشات من” کلیک کنید تا سوابق
خرید شما نشان داده شود

ثبت و پیگیری سفارش

سابقه، تجربه و محتو ای غنی و مدیران مجموعه رپسون، ماحصل تلاش چندین ساله مجموعه ای است که یک دهه فعالیت موثر همراه با
خوشنامی در حوزه بهداشتی و تجهیزات پزشکی رقم زده است.

رپسون جهت رضایت مشتری و احترام به وقت او، این امکان را ایجاد کرده است که پس از انتخاب محصول در زمان تسویه حساب مشخصات
وارد نمایید .

شما در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته میتوانید سفارش خود را ثبت کنید

بله، پس از انتخاب کالاه ای موردنظر و اضافه کردن آن ها به سبد خرید، ثبت سفارش با همکاران ما تماس بگیرید و مشخصات گیرنده را
بفرمایید تا بر روی بسته ارسالی نیز مشخصات آن طرف را وارد کنند .
تحویل گیرنده سفارش هنگام دریاف ت کالا باید کارت شناسایی همراه داشته باشد

بله امکان پذیر است لطفا با همکاران بخش مالی تماس بگیرید

لطفا قبل از سفارش با همکاران واحد فروش تماس حاصل فرمایید

تا پیش از تایید نهایی سفارش و کلیک روی آیکون اتمام خرید شما م یتوانید سفارش را از سبد خر ید خود حذف و یا اصلاح کنید .
پس از تایید نهایی سفارش و اتمام خرید و در مرحله پرداخت و ثبت سبد، شما قادر به حذف و تغییر سفارش نیستید. از این مرحله به بعد
بر ای لغو یا تغییر آن، با واحد پیگ یر ی سفارشات تماس بگیرید

خیر، پس از انجام مراحل خرید و ثبت سفارش، پردازش سفارش شما به صورت خودکار از طریق سرویس پ یامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد
شد و در صورتی که نیاز باشد کارشناسان فروش ما با شما تماس خواهند گرفت .

به منظور تسریع فرایند پردازش و ارسال سفارش و نیز کاهش امکان بروز خطا در ثبت سفارش، مشتریان محترم باید سفارش خود را اینترنتی
ثبت کنند. با این وجود برای رفاه حال مشت ری، رپسون برای کسانیکه قادر به ثبت سفارش به صورت آنلاین نیستد، این کار را به صورت آفلاین
انجام می دهد .

پس از ثبت سفارش و وارد کردن مشخصات، در صورتیکه مایل نیستید فاکتور به همراه محصول ارسال شود در قسمت
بر ای ما ذکر کنید که فاکتور همراه محصول نمی خواهید » مشتری

کالاهای عرضه شده در رپسون

توجه داشته باشید که ماموران تحو یل سفارش رپسون تنها وظیفه دارند سفارش را به مشتری تحویل بدهند و نصب کالا در حیطه تخصص آن
ها نیست. با این وجود در مورد برخ ی کالاها مانند تخت، مامورین تحویل تخت در شهر تهران، مسئولیت نصب و را هاندازی آن را برعهده
میگیرند

کارشناسان بخش تول ید محتو ای رپسون تمام تلاش خود را م یکنند تا اطلاعات مورد نیاز بر ای خرید هر کالا در سایت موجود، کافی و روشن
باشد. شما را ههای مختلفی برای کسب اطلاعات تکمیلی و تخصصی محصولات در رپسون دارید. م یتوانید از ابزاره ای ایجاد شده بر ای این
منظور از قبیل مقایسه پهلو به پهلو، مطالعه نقد و بررسی و نقاط و قوت و ضعف محصول، و جدول اطلاعات فنی کالاها استفاده کنید. همچنین
رپسون نقدها و نظره ای کاربران را با دیدگاه بیطرفانه در سایت نمایش میدهد که مطالعه آن ها میتواند در انتخاب کالا به شما کمک کند.
علاوه بر این کارشناسان و متخصصان رپسون، آماده ی راهنمایی و مشاوره به شما می باشند و بدین منظور م ی توانید از طریق شماره هایی که
در پایین سایت قرار گرفته است تماس حاصل فرمایید

گاهی به دلایل مختلف مانند عدم عرضه رسمی و گسترده محصول در ایران، وضعیت برخی از کالاها در وب س ایت به “ناموجود” تغییر پیدا
میکند و اعلام زمان دقیق عرضه دوباره آنها ممکن نیست، با این حال رپسون تلاش م یکند تا این کالاها مجدداً در کمترین زمان در وب
سایت ارائه شوند. در صورتی که قصد خرید کالایی با وضعیت “ناموجود” ی ا “به زودی” را دارید، م یتوانید بر ای اطلاع از موجود شدن و عرضه
کالا در سایت رپسون، از سرویس “به من اطلاع بده” که در صفحه جزئیات محصول قرار دارد، استفاده کنید تا به هنگام عرضه آن کالا در
سایت، از طریق ایمیل یا پیامک به شما اطلاع رسانی شود

کالاهای دارای قیمت که در سایت رپسون با وضعیت “موجود” مشخص شده، در انبار رپسون موجود و قابل سفارش گذاری هستند. بنابراین
هنگام ثبت سفارش این کالاها نیا زی به استعلام موجو دی نیست و سفارش در سریعترین زمان ممکن پردازش و تحویل خواهد شد. البته گاهی
بر ای ب رخی از کالاها در صورت ثبت سفار شها با تعداد بالا و همزمان، ممکن است موجودی آن کالا به اتمام برسد. در این موارد به سرعت
اقدام به تکمیل موجودی کالا م یشو د ولی در صورت امکان پذیر نبودن، عرضه آن کالاها در سایت به صورت موقت متوقف م یشود .
همچنین در طرح تشویقی فروش شگفت انگیز روزانه، تعدا دی از محصولات با تخفیفهایی بسیار ویژهتر نسبت به فروش های ویژه عرضه
میشوند که تنها بر ای چند ساعت امکان سفار ش گذاری دارند. در موار دی که به دلیل استقبال کاربران موجودی کالا زودتر از موعد مقرر به
پایان برسد، وضعیت کالا به “ناموجود” تغییر میکند و امکان سفارش گذا ری وجود نخواهد داشت

به طور کلی محدودیتی برای سفارش تعداد یک کالا در رپسون وجود ندارد، با وجود این با توجه به اینکه موجودی قابل فروش بر ای هر کالا در
هر زمان متفاوت است، برخی اوقات محدودی تهایی در تعداد قابل سفارش از یک کالا اعمال میشود

پرداخت

همگی کاربران رپسون م یتوانند از طریق درگاه اینترنتی و با استفاده از همه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب در سایت رپسون، هزینه
سفارش را به صورت آنلاین پرداخت کنند. همچنین امکان واریز بانکی یا واریز کارت به کارت به شماره حسا بهای اعلام شده در سایت رپسون
بر ای همه کاربران وجود دارد

شما م یتوانید با استفاده از همه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب در سایت رپسو ن، هزینه سفارش را به صورت آنلاین پرداخت کنید

بله، هنگامی که تعداد و مبلغ سفارش از میزان خاصی بالاتر باشد امکان پرداخت نقدی وجود ندارد که این محدودیت در تماس تلفنی مرکز
امور مشتریان رپسون به مشت ری اعلام خواهد شد

گاهی ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شود. اما در این مواقع جای نگرانی وجود ندارد. در این
حالت معمولاً پول شما در حسا بها ی میانی بانک است و خود بانک مغایرتها را رفع کرده و مبلغ را به صورت خودکار به حساب شما برگشت
میدهد. اگر تا ۷۲ ساعت پول به حسابتان برگشت نخورد، آنگاه با بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت برطرف شود

خیر در حال حاضر چنین شرایطی در رپسون وجود ندارد

پرداخت چک صرفا برای همکارانی که عمده خرید میکنند و با هماهنگی قبلی با شرایط خاص امکان پذیر است

پرداخت اینترنتی به گونهای طراحی شده که امن و راحت باشد. با وجود ا ین شما نه تنها بر ای خرید از رپسون که هنگام هرگونه پرداخت
اینترنتی برای اطمینان از امنیت پرداخت خود نکت ههای زیر را رعایت فرم ایید :
– با مشاهده قسمت آدرس (Address Bar) ، در مرورگ ر (Browser) وب خود مطمئن شوید از پروتکل ام ن https به ج ای پروتک ل http استفاده میشود به عبارت دیگر باید در ابتد ای آدرس، https وجود داشته باشد .
– قبل از ورود اطلاعات از وجود قفل طلائی رنگ در قسمت بالا و سمت راست صفحه مرورگر وب خود مطمئن شوید، در صورت عدم مشاهده
این قفل از وارد کردن اط لاعات کارت خود خوددا ری کنید .
– برای ورود اطلاعات کارت خود حتماً از صفحه کلید مجازی موجود استفاده کنید

ارسال سفارشها

هزینه ارسال بسته به شرایط سفارش، محل تحویل و نوع ارسال متفاوت است

زمان رسیدن ارسا لهای خارج از تهران پس از تحویل به پست، بر اساس محدوده جغرافیایی از ۲۴ تا ۷۲ ساعت متغیر است، بنابراین روز
رسیدن سفارش با توجه به خدمات پستی مشخص است اما ساعت آن را نمیتوان به طور دقیق تعیین کرد

زمان رسیدن سفارش به دست مشت ری بر اساس فاکتورهایی مانند محل و نحوه تحویل متفاوت است

از آنجا که رپسون یک فروشگاه اینترنتی است و یکی از اهداف آن کاهش دادن سفره ای درون شه ری غیر ضرور ی است، با این حال تحویل
حضو ری سفارش در محل دفتر رپسون نیزامکا نپذیر است

همه سفار شها پس از طی مراحل پردازش، به طور روزانه تحویل واحد پستی مستقر در محل پردازش سفار شهای رپسون م یشوند

بله، شما بر ای رهگی ری سفارشی که با پست ارسال شده م یتوانید شماره ۱۰ یا ۲۰ رقمی مرسوله پیشتاز را در آدرس زیر وارد کنید :
https://postbar.ir/rahgiry

گارانتی

با مشاوران ما تماس بگیرید و تلفنی راهنمایی دریافت کنید.

خدمات پس از فروش

با توجه به گستردگی گرو ههای کالا ی ارایه شده در وب سایت رپسون، کلیه محصولاتی که باید از نظر فیزیکی سالم به دست مصرف کننده
دار ای گارانتی سلامت فیزیکی هستند و مشمول ۷ روز مهلت تست و بازگشت کالا نمیشوند. همچنین اقلامی که به عنوان هدیه از طرف
رپسون همراه سفارش ارسال و در فاکتور فروش با مبلغ صفر ریال درج شدهاند، مشمول ۷ روز ضمانت تعویض نیستند. بر ای سایر محصولاتی
که نیاز به مهلت تست دارند، رپسون ۷ روز فرصت بر ای بازگرداندن کالا در نظر گرفته است .
همچنین عکس محصولات جهت اطلاع و کمک به خرید مشتری است و از آنجا که ممکن است در پاره ای جزییات با کالای اصلی تفاوت هایی
داشته باشد به استناد آن ها نمی توان اعلام مغایرت کرد. ملاک وجود مغ ایرت در مشخصات کالا، مشخصات فنی درج شده در وب سایت است

با خدمات پس از فروش تماس بگیر ید. )از طریق شماره هایی که در سایت قرار گرفته است)

پیشنهاد شگفت انگیز

امکان قرار گرفتن یک کالا در طرح فروش ویژه یا شگفت انگیز را کارشناسان رپسون با در نظر گرفتن فاکتوره ای مختلفی بررسی میکنند و با
توجه به محدودیت زمانی عرضه به صورت شگفت انگیز، امکان اعلام آن از قبل وجود ندارد. اما رپسون این امکان را فراهم کرده است که کلیه
مراکز درمانی، داروخانه ها، همکاران حوزه پزشکی و سلامت بتوانند با قیمت های متفاوتی خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهند و
بلافاصله پس از ثبت سفارش محصولات برای آن ها ارسال شود. بر ای این منظور کافی است که به قسمت فروش ویژه محصولات پزشکی و
سلامت رفته و فرم را پر کرده تا برا ی شما نام کاربری و پسورد منحصر به فرد ارسال شود. زمانی که شما با نام کارب ری مخصوص به خود وارد
سایت شوید، قیمت های متفاوت، ویژه و مخصوص به خود را مشاهده می کنید که مطابق با حجم سفارشات شما، تخفیف های متنوعی نیز
روی محصولات اعمال خواهد شد . ) لطفا در این رابطه و ساخت اکانت ویژه با مشاوران رپسون تلفنی هماهنگی فرمایید .)

طرح پیشنهاد شگفت انگیز چارچوب ی دارد که خارج از آن ثبت سفارش ممکن نیست، بر این اساس شما تنها چند ساعت فرصت دارید سفارش
خود را با قیمت شگف تانگیز ثبت کنی د و پس از آن قیم تها به حالت اول برم یگردند

به دلیل اینکه طرح پیشنهاد شگفت انگیز یک طرح تشویقی خرید است، رپسون تعهدی در قبال سفار شهای تعدا دی ندارد و در صورتی که
امکان فروش بیشتر از یک عدد وجود داشته باشد، هماهنگیهای لازم با مشتری انجام خواهد شد

پیش از مرحله فاکتور شدن سفارش، امکان تغییر سفارش بر اساس قیمت شگفت انگیز وجود دارد ولی پس از آن سفارش به هیچ وجه امکان
اصلاح ندارد

قیمت

بله، رپسون به طور منظم و روزانه قیمت محصولات عرضه شده در و ب سایت خود را کنترل و به روز رسانی میکند

برای اطلاع بیشتر به صفحه ی فروش ویژه محصولات مراجعه فرمایید

سیاست قیم ت گذاری در رپسون مبتنی بر اصول مشتری مدا ری و احترام به حقوق مصرف کننده است. به طور کلی قیمتها در رپسون کاملا
مناسب و رقابتی بوده و خرید از رپسون برای مشتریان به صرفه است.
سیاست قیم ت گذاری در رپسون منصفانه است و برای هر مشتری در هر گوشه ای از کشور قیمتها یکسان و شفاف هستند

نحوه فعالیت رپسون

رپسون در هیچ نقطهای از کشور نماینده فروش یا خدمات پس از فروش ندارد. کلیه سروی سها و تراکن شهای مالی و خدمات فروش قابل ارائه
رپسون از طریق دفتر مرک زی تهران که آدرس آن در وب سایت مندرج است پردازش م یشود. لطفاً در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از این دست، مراتب را جهت پیگرد قانونی از طریق ایمیل به رپسون اطلاع دهید.